Xem tuổi xây nhà

holien 76 0 35314

Xem tuổi xây nhà là một thói quen thuộc về tín ngưỡng của đa số người Việt Nam. Khi xây cất nhà mọi người thường chọn năm tuổi hợp với cung mệnh của chủ nhà.

Khi lựa chọn được thời điểm xây nhà tốt, Chủ nhà thường có được “Tín lực“ nhất định. Họ tự tin hơn khi làm mọi thứ. Khi có niềm tin sẽ hình thành “Tấn lực” là sự nỗ lực, quyết tâm trong công việc của họ. Họ hiểu rõ hơn, tường tận hơn các vấn đề họ đang làm, họ làm chủ được các diễn biến xung quanh họ, khi đó họ đạt được “Niệm lực”. Khi có niệm lực họ càng tập trung hơn, lúc đó khó ai có thể suy chuyển, thay đổi được họ, đó là lúc họ đạt được “Định lực”. Định lực tốt sẽ sinh “Tuệ Lực“, là trí tuệ, sự hiểu biết, nắm bắt quy luật… trong công việc họ làm, khi có trí tuệ thì đương nhiên thành công sẽ đến. Đây chính là quá trình chuyển hóa tâm trong “Ngũ Lực” của đạo Phật.

Như vậy, sự tín ngưỡng này không phải là mê tín, u mê, nó có cơ sở khoa học biện chứng, chỉ là Bạn cần có thiện tâm, gieo nhân tốt, biết vì mọi người vì chúng sinh thì quả sẽ luôn an lạc.

Phòng tư vấn Vietnamarch

52 đánh giá

Bình luận